Στο Randori Dojo

MDS MASTRO DEFENCE SYSTEM

Το MDS είναι ένα επαγγελματικό σύστημα άμυνας και ελέγχου ατόμων. Βασίζεται στην εμπειρία πολλών παραγόντων όπως του κόσμου της νύχτας, της ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλειας και του APR.....

Personal Training

Ιδιαίτερα μαθήματα σύμφωνα με τις δικές σας αναγκες.

Aikido Kids/Junior

Εμπιστοσύνη, αυτοπειθαρχία, δύναμη, Σεβασμό.